Giá Cừ larsen

Cừ larsen loại II : 400 x 100 x 10.5 x 18000 mm

Kích thước thông dụng cừ larsen loại II : 400 x 100 x 10.5  (48 kg/m): loại 2. Chiều dài : 6000 mm – 18000 mm. Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Vina Phát là đơn vị có uy tín lâu năm trong nhập khẩu, bán cọc cừ Larsen loại II (400 x 100 x 10.5 – 48 kg/m),cừ ... Read More »

Cừ larsen loại VI : 600 x 210 x 18 x 18000 mm

Kích thước thông dụng cừ larsen loại 6: 600 x 210 x 18  (106 kg/m): loại VI. Chiều dài : 6000 mm – 18000 mm. Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Vina Phát là đơn vị có uy tín lâu năm trong nhập khẩu, bán cọc cừ Larsen loại VI (600 x 210 x 18 – 106 kg/m),cừ larsen loại ... Read More »

Cừ larsen loại V : 500 x 200 x 24.3 x 18000 mm

Kích thước thông dụng cừ larsen loại 5: 500 x 200 x 24.3  (105 kg/m): loại V. Chiều dài : 6000 mm – 18000 mm. Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Vina Phát là đơn vị có uy tín lâu năm trong nhập khẩu, bán cọc cừ Larsen loại V (500x200x24.3 – 105 kg/m),cừ larsen loại V mới 100% chưa qua ... Read More »

Cừ larsen loại IV : 400 x 170 x 15.5 x 18000 mm

Kích thước thông dụng cừ larsen loại IV : 400 x 170 x 15.5  (76.1 kg/m): loại 4. Chiều dài : 6000 mm – 18000 mm. Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Vina Phát là đơn vị có uy tín lâu năm trong nhập khẩu, bán cọc cừ Larsen loại IV (400 x 170 x 15.5 – 76.1 kg/m),cừ ... Read More »

Cừ larsen loại III : 400 x 125 x 13 x 18000 mm

Kích thước thông dụng cừ larsen loại III : 400 x 125 x 13  (60 kg/m): loại 3. Chiều dài : 6000 mm – 18000 mm. Công Ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Vina Phát là đơn vị có uy tín lâu năm trong nhập khẩu, bán cọc cừ Larsen loại III (400 x 125 x 13,0 – 60kg/m),cừ larsen loại ... Read More »