Giá Thép Hình Chữ H

Thép hình h900 x 300 x 16 x 28 x 12000 mm

Thép hình h900 x 300 x 16 x 28 x 12000 mm Chiều cao bụng: 900 mm. Dày bụng: 16 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 28 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 243 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h800 x 300 x 14 x 26 x 12000 mm

Thép hình h800 x 300 x 14 x 26 x 12000 mm Chiều cao bụng: 800 mm. Dày bụng: 14 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 26 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 210 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h700 x 300 x 13 x 24 x 12000 mm

Thép hình h700 x 300 x 13 x 24 x 12000 mm Chiều cao bụng: 700 mm. Dày bụng: 13 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 24 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 185 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h600 x 200 x 11 x 17 x 12000 mm

Thép hình h600 x 200 x 11 x 17 x 12000 mm Chiều cao bụng: 600 mm. Dày bụng: 11 mm. Chiều rộng cánh: 200 mm. Dày cánh: 17 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 106 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h596 x 199 x 10 x 15 x 12000 mm

Thép hình h596 x 199 x 10 x 15 x 12000 mm Chiều cao bụng: 596 mm. Dày bụng: 10 mm. Chiều rộng cánh: 199 mm. Dày cánh: 15 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 94.6 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h588 x 300 x 12 x 20 x 12000 mm

Thép hình h588 x 300 x 12 x 20 x 12000 mm Chiều cao bụng: 588 mm. Dày bụng: 12 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 20 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 151 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h582 x 300 x 12 x 17 x 12000 mm

Thép hình h582 x 300 x 12 x 17 x 12000 mm Chiều cao bụng: 582 mm. Dày bụng: 12 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 17 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 137 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h500 x 200 x 10 x 16 x 12000 mm

Thép hình h500 x 200 x 10 x 16 x 12000 mm Chiều cao bụng: 500 mm. Dày bụng: 10 mm. Chiều rộng cánh: 200 mm. Dày cánh: 16 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 89.6 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h496 x 199 x 9 x 14 x 12000 mm

Thép hình h496 x 199 x 9 x 14 x 12000 mm Chiều cao bụng: 496 mm. Dày bụng: 9 mm. Chiều rộng cánh: 199 mm. Dày cánh: 14 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 79.5 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu ... Read More »

Thép hình h488 x 300 x 11 x 18 x 12000 mm

Thép hình h488 x 300 x 11 x 18 x 12000 mm Chiều cao bụng: 488 mm. Dày bụng: 11 mm. Chiều rộng cánh: 300 mm. Dày cánh: 18 mm. Chiều dài cây : 12000 mm. Trọng lượng: 128 Kg/m. Xuất xứ: Hàn Quốc,Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam,… Tiêu Chuẩn: Jis G3101,Jis G3192-1994,ASTM,… Mác Thép : SS400,SS490,ASTM A36,Q235,Q345,… Hàng nhập khẩu có ... Read More »